Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đâ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4?

A. Quì tím B. Bột kẽm C. Na2CO3 D. A hoặc B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa: h2so4, bacl2, na2so4 bằng na2co3.

vì na2co3 tác dụng với h2so4 sẽ có hiện tượng sủi bọt khí (khí co2), tác dụng với bacl2 sẽ có hiện tượng kết tủa trắng (baco3), khi tác dụng với na2so4 sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.

pthh:

na2co3 + h2so4 → na2so4 + co2 + h2o

na2co3 + bacl2 → baco3 + 2nacl

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP