Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuS...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?

A. 5,6 gam B. 2,8 gam C. 2,4 gam D. 1,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + cuso4 → feso4 + cu

theo bài ta có: ncu bam vao = 9,6/64 = 0,15 mol

theo pthh ta có:

→ mmg = 0,03.24 = 0,72g

→ mcu bám vào – mfe tan = mfe tăng

↔ 9,6 - 0,15.56 = 1,2g

→ mfe tăng = 1,2 gam

→ chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP