Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch...

Chương 2: Kim Loại Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4, đến ...

0
Chương 2: Kim Loại

Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4, đến khi dung dịch mất màu xanh, lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịch CuSO4 đã dùng là:

A. 0,05 M B. 0,15 M C.0,2 M D. 0,25 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2al + 3cuso4 → al2(so4)3 + 3cu

2x………3x…………..x………………3x (mol)

theo bài ta có:

mcu bám vào – mal tan = mal tăng

↔ 3x.64 -2x.27 = 1,38 ↔ 138x = 1,38

↔ x = 0,01 mol

→ ncuso4 = 3x = 3.0,01 = 0,03 mol

→ cm(cuso4) = 0,03/0,2 = 0,15 mol

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP