Cho 4 62 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 2: Kim Loại Cho 4,62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn, Fe,...

0
Chương 2: Kim Loại

Cho 4,62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn, Fe, Ag) vào dung dịch chứa 0,15mol CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dung dịch Y có chứa muối nào sau đây:

A. ZnSO4, FeSO4 B. ZnSO4

C. ZnSO4 , FeSO4, CuSO4 D. FeSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta thấy ag không tác dụng với cuso4 → dd sau phản ứng có thể có các muối znso4, feso4, cuso4

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP