Có các dung dịch không màu đựng trong...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có các dung dịch không màu đựng tro...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn gồm: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng:

A. Quì tím B. dd NaOH C. dd Ba(OH)2 D. dd BaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn ba(oh)2 vì:

ba(oh)2 tác dụng với znso4 tạo kết tủa trắng, đến khi ba(oh)2 dư thì kết tủa tan một phần.

ba(oh)2 tác dụng với mg(no3)2 tạo kết tủa trắng không đổi.

ba(oh)2 tác dụng với al(no3)3 tạo kết tủa trắng sau đó kết tủa tan hết khi ba(oh)2 dư.

→ chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP