Các cặp chất cùng tồn tại trong 1...

Chương 2: Kim Loại Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không...

0
Chương 2: Kim Loại

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl

2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl

4. MgSO4 và BaCl2

A. (1; 2) B. (3; 4) C. (2; 4) D. (1; 3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cặp chất 1 và 3 cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

cặp chất 2 và 4 xảy ra phản ứng với nhau.

pthh: h2so4 + na2so3 → na2so4 + so2 + h2o

mgso4 và bacl2 → mgcl2 + baso4

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP