Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đự...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.

B. Có khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.

D. Kết tủa màu trắng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3koh + fecl3 → 3kcl + fe(oh)3

sản phẩm fe(oh)3 là kết tủa màu đỏ nâu.

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP