Hòa tan 3 28 gam hỗn hợp muối...

Chương 2: Kim Loại Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 và...

0
Chương 2: Kim Loại

Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A . Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

A. 4,24 gam B. 2,48 gam C. 4,13 gam D. 1,49 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + cu(no3)2 → fe(no3)2 + cu

x……….x………………..x……………x……mol

theo phương trình ta có nhận xét là thanh sắt tăng lên 0,8 gam thì dung dịch sẽ giảm khối lượng đi 0,8 gam (theo định luật bảo toàn khối lượng)

→ mdd = mdd bđ - 0,8 =3,28 - 0,8 = 2,48 g

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP