Cho m gam Mg vào 100 ml dung...

Chương 2: Kim Loại Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và ...

0
Chương 2: Kim Loại

Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2, phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn D nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Tính m.

A. 0,24 gam B. 0,48 gam C. 0,12 gam D. 0,72 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mg + cucl2 → mgcl2 + cu

mg + zncl2 → mgcl2 + zn

theo bài ta suy ra: mg tan hết, cucl2 phản ứng hết, zncl2 còn dư.

→ mcu = me khong tan = 1,28g → ncu = 1,28/64 = 0,02 mol

→ mzn = md - mcu = 1,93 - 1,28 = 0,65g → nzn = 0,65/65 = 0,01 mol

→ nmg = nzn + ncu = 0,03 mol → mmg = 0,03.24=0,72g

→ chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP