Dung dịch của chất X có pH &gt...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dung dịch của chất X có pH > 7 v...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dung dịch của chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

A. BaCl2 B. NaOH C. Ba(OH)2 D. H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chất x có ph > 7 → là bazo

tạo kết tủa khi tác dụng với k2so4 → ba(oh)2

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP