Cho phương trình phản ứng Na2CO3 + 2HCl...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho phương trình phản ứng Na2CO3 + ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho phương trình phản ứng

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O

X là:

A. CO B. CO2 C. H2 D. Cl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

na2co3 + 2hcl → 2nacl + co2 + h2o

→ chọn b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP