Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

A. Màu xanh vẫn không thay đổi.

B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn

C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ

D. Màu xanh đậm thêm dần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hcl trung hòa bazo koh làm dd chuyển dần từ màu xanh sang không màu, đến khi hcl dư, dd lại chuyển từ không màu sang màu đỏ.

→ chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP