Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:

A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 6,72 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

2koh + h2so4 → k2so4 + 2h2o (1)

mg + h2so4 → mgso4 + h2 (2)

theo bài ta có:

nkoh = 0,2.1 = 0,2 mol

nh2so4 = 0,2.1 = 0,2 mol

theo phương trình (1) ta có:

nkoh pư = 0,2 mol

nh2so4 = 1/2 nkoh = 0,1 mol

nh2so4 dư (1) = 0,2-0,1 = 0,1 mol

theo phương trình (2) ta có:

nmg pư = nh2so4 dư (1) = nh2 = 0,1 mol

→ vh2 = 0,1.22,4 = 2,24 mol

→ chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP