Viết công thức của các hợp chất sau...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Viết công thức của các hợp chất sa...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Viết công thức của các hợp chất sau đây:

a) Bari oxit

b) Kali nitrat

c) Canxi clorua

d) Đồng(II) hidroxit

e) Natri Sunfit

f) Bạc oxit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) bari oxit: bao

b) kali nitrat: kno3

c) canxi clorua: cacl2

d) đồng(ii) hidroxit: cu(oh)2

e) natri sunfit: na2so3

f) bạc oxit: ag2o

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP