Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10%...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:

A. 200g B. 300g C. 400g D. 500g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

NaOH + HCl → NaCl + H2O

⇒ Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP