hành phần chính của vôi sống có công...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ hành phần chính của vôi sống có côn...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

hành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:

A. CaO B. Ca(OH)2

C. CaSO4 D. CaCO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thành phần chính của vôi sống là cao

chọn a

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP