Chọn dãy chất đều là oxit: A Na2O...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Chọn dãy chất đều là oxit: A. Na2O,...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chọn dãy chất đều là oxit:

A. Na2O, CaO, MgO, FeO

B. NaCl, CaCl2, MgCl2, FeCl2

C. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

D. Na, Ca, Mg, Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn a

vì b là dãy gồm các muối

c gồm các bazo

d là kim loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP