Muối ăn hằng ngày có có công thức...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Muối ăn hằng ngày có có công thức h...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Muối ăn hằng ngày có có công thức hoá học là:

A. KCl B. NaCl

C. BaCl2 D. CaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

nacl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP