Cho một lượng khí CO dư đi vào...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho một lượng khí CO dư đi vào ống ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?

A. K2O , Fe2O3

B. CuO, K2O

C. CuO, Fe2O3

D. không đáp án nào đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khí co khử được oxit của các kim loại đứng sau al thành kim loại tương ứng và khí co2.

co + cuo → cu + co2

3co + fe2o3 → 2fe + 3co2

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP