Có những bazơ sau: Fe OH 3 Ca...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

A. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

B Ca(OH)2, KOH

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2fe(oh)3 → fe2o3 + 3h2o

mg(oh)2 → mgo + h2o

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP