Dung dịch axit clohidric tác dụng với sắt...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dung dịch axit clohidric tác dụng v...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dung dịch axit clohidric tác dụng với sắt tạo thành:

A. Sắt (II) sunfua và khí hidro

B. Sắt (II) clorua và nước

B. Sắt (II) clorua và khí hidro

C. Sắt (III) clorua và khí hidro

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + 2hcl → fecl2 + h2

chọn sắt(ii) clorua và khí hidro)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP