Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số củ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trước PƯ trong PTHH là:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mno2 + 4hcl → mncl2 + cl2 + 2h2o

tổng hệ số trước pư là 1+4=5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP