Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số c...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số các chất sản phẩm trong PTHH:

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + 2agno3 → fe(no3)2 + 2ag

tổng hệ số các chất sản phẩm = 1 + 2 = 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP