Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

na2co3 + ca(oh)2 → caco3 + 2naoh

tổng hệ số các chất phản ứng : tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP