Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:

A. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4

B. S → SO2 → SO3 → H2SO4

C. SO2 → SO3 → H2SO4

D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP