ho các dung dịch muối NaCl FeSO4 KHCO3...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ ho các dung dịch muối NaCl, FeSO4, ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

ho các dung dịch muối NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3)2 . Chọn câu đúng :

A. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.

B. Có 3 dung dịch tác dụng với HCl.

C. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa xanh.

D. Có 3 dung dịch tác dụng với NaOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: nh4cl

dung dịch tác dụng với hcl: khco3, k2s

dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: khco3

dung dịch tác dụng với naoh: feso4, al2(so4)3, nh4cl

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP