Để nhận biết: HCl Na2SO4 NaOH người ta...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Để nhận biết: HCl, Na2SO4, NaOH; n...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Để nhận biết: HCl, Na2SO4, NaOH; người ta dùng thuốc thử nào sau đây:

A. AgNO3 C. KMnO4

B. BaCl2 D. Quỳ tím

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

vì quý tím hóa đỏ khi ta thử với hcl

quỳ hóa xanh khi ta thử với naoh

quỳ không đổi màu khi thử với na2so4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP