Cho sơ đồ phản ứng sau: X +...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đ, n) → CuSO4 + SO2 + H2O.

Hoàn thành sơ đồ phản ứng và cho biết tổng hệ số các chất sau phản ứng là bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x + h2so4 (đ, n) → cuso4 + so2 + h2o.

x là cu.

cu + 2h2so4 (đ, n) → cuso4 + so2 + 2h2o.

=> tổng hệ số các chất sau phản ứng là: 1+1+2=4 chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP