Các nhóm kim loại nào sau đây phản...

Chương 2: Kim Loại Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sin...

0
Chương 2: Kim Loại

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

A. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

B. Mg, K, Fe, Al, Na

C. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

D. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các nhóm kim loại nào phản ứng với hcl sinh ra khí h2: mg, k, fe, al, na

và cu không tác dụng với hcl

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP