Trong các kim loại Cu Na Mg Ni...

Chương 2: Kim Loại Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim ...

1
Chương 2: Kim Loại

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

A. Mg, Ni C . Cu, Ag

B. Cu, Na D. Zn, Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong các kim loại cu, na, mg, ni, ag, zn. hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất: cu, ag

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP