Họ nguyên hàm của hàm số A cot2x...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Họ nguyên hàm của hàm số...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Họ nguyên hàm của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. cot2x + C B. -2cot2x + C C. 2cot2x + C D. -cot2x + C .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP