Sau chiến tranh thế giới thứ hai tốc...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Sau chiến tranh thế giớ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tốc độ sinh ở cả nước phương Tây tăng rất nhanh. Giả sử rằng tốc độ sinh được cho bởi: b(t) = 5 + 2t, 0 ≤ t ≤ 10 , ( ở đó t số năm tính từ khi chiến tranh kết thúc, b(t) tính theo đơn vị triệu người).

a) Có bao nhiêu trẻ được sinh trong khoảng thời gian này ( tức là trong 10 năm đầu tiên sau chiến tranh)?

A. 100 triệu B. 120 triệu C. 150 triệu D. 250 triệu.

b) Tìm khoảng thời gian T sao cho số lượng trẻ được sinh ra là 14 triệu kể từ khi kết thức chiến tranh.

A. 1 năm B. 2 năm C. 3 năm D. 4 năm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) để tìm số trẻ mới sinh, chúng ta sẽ tính tích phân tỉ lệ sinh b(t) trên khoảng thời gian 10 năm đầu tiên sau chiến tranh

vậy số trẻ được sinh cần tìm là 150 triệu.

chọn đáp án c.

b) số lượng trẻ mới sinh trong khoảng thời t bằng:

chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP