Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành...

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (...

3
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?
Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Hoàn thành khôi phục, phát triển kinh tế sau chiến tranh. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Nam - Bắc. Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP