I’d rather you did not park here A...

Viết Lại Câu I’d rather you did not park here. A. Parking here is per...

0
Viết Lại Câu

I’d rather you did not park here.
A. Parking here is permitted. B. I did not park here.
C. Would you mind not parking here? D. I would like you to park here.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP