: I have seen all of her films...

Viết Lại Câu : I have seen all of her films but one. A. I have seen o...

0
Viết Lại Câu

: I have seen all of her films but one.
A. I have seen only one film of hers.
B. I have seen one of her films.
C. There is only one film of hers that I have not seen.
D. I have finished seeing even one film of hers.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP