When the unemployment rate is high the crime...

Viết Lại Câu When the unemployment rate is high, the crime rate is us...

0
Viết Lại Câu

When the unemployment rate is high, the crime rate is usually also high.
A. The unemployment rate is as high as the crime rate.
B. The high rate of unemployment depends on the high rate of crime.
C. The higher the unemployment rate is, the higher the crime rate is.
D. The unemployment rate and the crime rate are both higher.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải:
Cấu trúc so sánh tăng tiến:
The + comparative + S + , the + comparative + S + V.
Eg: The richer she is, the more selfish she becomes.
“Khi tỉ lệ thất nghiệp cao, tỉ lệ phạm tội cũng thường cao.” (ý chỉ sự việc này kéo theo sự việc khác)
A. Tỉ lệ thất nghiệp cao ngang với tỉ lệ phạm tội (sai nghĩa diễn đạt của câu)
B. Tỉ lệ thất nghiệp cao phụ thuộc vào tỉ lệ phạm tội cao. (sai nghĩa của câu)
C. Tỉ lệ thất nghiệp càng cao thì tỉ lên phạm tội càng cao. (sự việc này kéo theo sự việc khác)
D. Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lên phạm tội đều cao hơn. (sai nghĩa diễn đạt của câu)
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP