We chose to find a place for the...

Viết Lại Câu We chose to find a place for the night. We found the bad...

0
Viết Lại Câu

We chose to find a place for the night. We found the bad weather very inconvenient.
A. Because the climate was so severe, we were worried about what we'd do at night.
B. The bad weather prevented us from driving any further.
C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.
D. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Chúng tôi đã chọn một nơi qua đêm. Chúng tôi thấy thời tiết xấu khá bất tiện
A. Vì khí hậu khắc nghiệt, chúng tôi lo lắng về việc sẽ làm gì vào ban đêm (sai nghĩa)
B. Thời tiết xấu ngăn cản chúng tôi lái xe xa hơn (sai nghĩa)
C. Thấy rằng thời tiết đang xấu đi, chúng tôi đã quyết định tìm một chỗ nào đó để qua đêm
D. Thời tiết xấu đang đến gần, vì thế chúng tôi đã bắt đầu tìm một nơi để ở (sai nghĩa)
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP