I don’t like John His ______ complaints make...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I don’t like John. His ______ complaints make me ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I don’t like John. His ______ complaints make me angry.
A. continuous B. constant C. permanent D. continual

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Continuous /kənˈtɪnjuəs/ (adj): liên tục không ngừng nghỉ, không hề bị gián đoạn.
Eg: There is a continuous flow of traffic on the interstate 25. (Có một dòng xe cộ chạy liên tục trên xa lộ
xuyên bang số 25).
- Constant /ˈkɒnstənt / (adj): triền mien, liên tục (ngụ ý sự việc luôn luôn diễn ra theo một kiểu cách như
thế, dưới những diều kiện không đổi và sẽ cho kết quả như thế. )
Eg: It is a constant nightmare as I'm sure you can imagine. (Đó là một cơn ác mộng triền miên mà tôi chắc là
bạn có thể hình dung được).
- Permanent /ˈpɜːmənənt / (adj): cố định, vĩnh viễn
- Continual /kənˈtɪnjuəl/ (adj): (chỉ đứng trước danh từ) liên tục, không hề bị gián đoạn, / những hành động
lặp đi lặp lại một c|ch khó chịu
Eg: These buses make continual runs between Denver and TopekA. (Những tuyến xe buýt này chạy liên tục
giữa Denver và Topeka).
ð Tôi không thích John. Những lời phàn nàn liên tục đến khó chịu của anh ấy làm tôi phát bực
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP