He was one of the most outstanding performers...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He was one of the most outstanding performers at ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He was one of the most outstanding performers at the live show last night.
A. easy- looking B. important C. well- known D. impressive.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Outstanding (adj): nổi bật
- Easy- looking (adj): dễ nhìn
- Important (adj): quan trọng
- Well- known (adj): nổi tiếng
- Impressive (adj): ấn tượng, nổi bật
ð Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP