Despite the disappearance of the Mayan Empire there...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Despite the disappearance of the Mayan Empire, th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Despite the disappearance of the Mayan Empire, there are still Mayans in the region that they once
inhabited.
A. that they B. Despite the disappearance
C. there are still D. inhabited

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mặc dù đế chế May- đã biến mất, vẫn có những người Mayan sống ở vùng họ đã từng sinh sống
ð Hành động “Người Mayyan đã từng sống ở vùng này trong quá khứ và hiện tại vẫn đang sinh sống” Þ
Mệnh đề phải chia ở thì hiện tại hoàn thành
ð There are still

Þ there have been still
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP