_______ you should do first is make a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ you should do first is make a list of all...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ you should do first is make a list of all the things you have to do.
A. What B. That C. As D. If

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- What là đại từ có thể làm chủ ngữ của câu mang nghĩa cái gì đó/ bất cứ cái gì
Eg: What you need is a good meal.
- That cũng có thể làm chủ ngữ trong câu, mang nghĩa Việc – việc đó được đề cập ở ngay sau nó
Eg: That you study lazy makes me sad (Việc mà con lười học làm bố rất buồn)
ð Điều bạn nên làm là tạo một danh sách các công việc mà bạn phải làm
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP