“Would you mind turning down your stereo?’’ -...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Would you mind turning down your stereo?’’ - “ _...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Would you mind turning down your stereo?’’ - “ __________”
A. Oh! I’m sorry! I didn’t realize that
B. I’m really sorry! I’m not paying attention
C. No. I don’t
D. Yes, I do

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Cấu trúc
Would you mind doing smt? : ai đó có phiền khi làm gì (mang ý nhờ)
ð Phiền bạn vặn nhỏ cái radio của bạn được không?
A. Ồ! Xin lỗi! tôi không nhận ra điều đó
B. Tôi thực sự xin lỗi! tôi không chú ý (dùng khi không chú ý vào lời người khác đang nói)
C. Tôi không (khi phủ định với hành động. sự việc gì)
D. Vâng (khi đồng ý với hành động. sự việc gì)
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP