69 The prevailing fashion among youngsters is blue...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 69.The prevailing fashion among youngsters is blu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

69.The prevailing fashion among youngsters is blue jeans with T-shirts.
A. eccentric B. depopulated C. trendy D. outdated

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- prevailing: đang thịnh hành
- eccentric: lập dị
- depopulated: giảm dân số
- trendy: đúng mốt, thời thượng
- outdated: lỗi mốt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP