A entrance B Bamboo C banyan D Paddy...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. entrance B. Bamboo C. banyan D. Paddy

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Entrance /ˈentrəns/ (n): lối vào

Bamboo /ˌbæmˈbuː/ (n): cây tre
- Banyan /ˈpædi/ (n): cây đa bồ đề
- Paddy /ˈbænjən / (n): lúa, gạo
ð Đáp án A ( âm “a” phát âm là /ə/ các từ còn lại phát âm là /æ/)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP