7 We live very far from the station...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 7.We live very far from the station, so she _____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

7.We live very far from the station, so she _______ a taxi because got here just ten minutes after the arrival of the
train.
A. must have taken B. would certainly take
C. had to have taken D. had to take

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- must have +vii : phỏng đoán về một khả năng trong quá khứ.
câu này hiểu là người phụ nữa sống rất xa trạm xe lửa nhưng vì chỉ mất 10 phút là về đến nhà nên người nói
phỏng đoán cô ấy bắt taxi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP