54 A dedicated B overwhelming C intellectual D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 54.A. dedicated B. overwhelming C. intellectual D...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- dedicated: /'dedikeit/ (các từ kết thúc bằng “-ate” thường nhấn trọng âm vào âm tiết trước “ate” một âm eg:
„passionate)
- overwhelming: /,ouvə'welmiɳ/( v có cấu trúc giới từ + v thì trọng âm nhấn vào phần v eg: over‟do)
- intellectual: /ˌɪntlˈɛktʃuəl/
- medieval: / ̧medi ́i:vəl/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP