47 To everyone’s fury misconduct by doctors and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 47.To everyone’s fury, misconduct by doctors and ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

47.To everyone’s fury, misconduct by doctors and nurses is found out and ends up inmedia.
A. demoralization B. misdemeanor C. malpractice D. malevolence

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- misconduct: hành vi sai trái
- demoralization: sự làm thoái hóa đạo đức
- misdemeanor: hạnh kiểm xấu, cách ứng xử kém
- malpractice: hành động phi pháp, bất chính
- malevolence: ác ý

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP