50 Here is all your money You’ll be...

Viết Lại Câu 50.Here is all your money. You’ll be given more after tw...

0
Viết Lại Câu

50.Here is all your money. You’ll be given more after two days.
A. You’ll get money if you use all these money after two days.
B. It must be two days left before I’ll be given some more money.
C. Here is all the money you have to spend for two days.
D. All this money can only be used two days after.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

50. giải thích: ý của hai câu: đây là tất cả tiền cho bạn, bạn sẽ được nhận thêm sau 2 ngày nữa.
- câu a: câu gốc không hề nhắc đến điều kiện phải tiêu hết tiền mới được cấp thêm
- câu b: “i‟ll be given” là trái với câu gốc, “i” là người đưa tiền cho “you”
-câu d: không có ý “chỉ được tiêu tiền này sau 2 ngày nữa”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP