25 It’s been a good year I’ve written...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 25.It’s been a good year. I’ve written two books ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

25.It’s been a good year. I’ve written two books and a couple of articles, and _______ are now in print.
A. both of which B. both of them C. all of which D. all of them

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- loại bỏ hai đáp án a, b vì không phải chỉ có hai thứ được in ấn
- đây không phải là mệnh đề quan hệ nên không chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP