19 Mrs Wesley “Who will help me put...

Giao Tiếp 19.Mrs. Wesley. “Who will help me put away the garbage? Ron...

0
Giao Tiếp

19.Mrs. Wesley. “Who will help me put away the garbage? Ron?”
Ron. “_______”
A. Oh, no. Not for me. B. I’m not sure about it.
C. Wait a minute. D. Sure. I won’t do it.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- đáp án a thể hiện sự từ chối không muốn lŕm.
- “sure, i won’t do it” để nói chắc chắn sẽ không làm gì khi trước đó người khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP